+420 777 725 728 info@h2europe.company

VOP

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

melyek az on-line üzleten keresztül történő árueladásra vonatkoznak, amely a www.h2europe.company internetes címen található

Cégnév:
H2 Europe s.r.o.
Cégjegyzék szám (IČO): 05592887, EU adószám (DIČ): CZ05592887
Székhely: Csehország, Ostrava, V Zátiší 810/1 Irányítószám 709 00 Bejegyezve az Ostravai Megyei Bíróságon vezetett cégjegyzékben, C rész, 68262 betét

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Az H2 Europe s.r.o. társaság, IČ: 05592887, DIČ: CZ05592887, székhely: Csehország, Ostrava, V Zátiší 810/1, 709 00, bejegyezve az Ostravai Megyei Bíróságon vezetett cégjegyzékben, C rész, 68262 betét (továbbiakban csak „eladó“) ezen üzleti feltételei (továbbiakban csak „üzleti feltételek“), összhangban Csehország Polgári Törvénykönyvének 89/2012 Sb. számú törvényével (továbbiakban csak „polgári törvénykönyv”) és az ide vonatkozó EU irányelvekkel, szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelességeit, melyek az eladó és más személy (továbbiakban csak „vásárló”) között kötött adásvételi szerződés (továbbiakban csak „adásvételi szerződés”) kapcsán vagy az alapján keletkeznek, az eladó internetes üzletén keresztül. Az internetes üzletet az eladó üzemelteti a www.h2europe.company internetes címen elhelyezett weboldalon (továbbiakban csak „weboldal”), mégpedig a weboldal felületén keresztül (továbbiakban csak „online kereskedelmi felület”).
 2. Ezen üzleti feltételek szerint azt a személyt tekintjük vállalkozónak, akinek szándékában áll árut vásárolni az eladótól, és aki az áru megrendelése során a vállalkozási tevékenységén belül vagy a szakmai gyakorlata önálló végzésén belül tárgyal. Ezen üzleti feltételek szerint azt a személyt tekintjük fogyasztónak, akinek szándékában áll árut vásárolni az eladótól, és aki az áru megrendelése során a vállalkozási tevékenységén kívül vagy a szakmai gyakorlata önálló végzésén kívül tárgyal.
 3. Ha ezekben az üzleti feltételekben feltüntetettek kizárólag a fogyasztóra hivatkoznak, az a konkrét rendelkezés csak a fogyasztóra vonatkozik. Ha ezekben az üzleti feltételekben feltüntettek kizárólag a vállalkozóra hivatkoznak, az a konkrét rendelkezés csak a vállalkozóra vonatkozik. A többi esetben ezeknek az üzleti feltételeknek a rendelkezései egyaránt érvényesek, mint a fogyasztóra, úgy a vállalkozóra.
 4. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet lefektetni. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő megegyezések előnyben részesülnek az üzleti feltételek rendelkezései előtt.
 1. Az üzleti feltételek rendelkezései elengedhetetlen részei az adásvételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh, angol, német, szlovák, lengyel és magyar nyelven vannak elkészítve. Az adásvételi szerződést cseh, angol, német, szlovák, lengyel és magyar nyelven lehet megkötni.
 2. Az eladó módosíthatja vagy bővítheti az üzleti feltételeket. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek abban az időben keletkeztek, amikor az előző üzleti feltételek voltak érvényben.

II. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 1. A vásárló által végrehajtott regisztráció alapján a www.h2europe.company weboldalon, a vásárló hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületén keresztül megrendelheti az árut (továbbiakban csak „felhasználói fiók”).
 2. A weboldalon történő regisztrációnál és az áru megrendelésénél a vásárló köteles pontos és valós adatokat megadni. A felhasználói fiókban megadott adatokat köteles a vásárló bármilyen változás esetében aktualizálni. A vásárló által feltüntetett adatokat a felhasználói fiókban és az áru rendelésénél az eladó valósnak tekinti.
 3. A hozzáférés a felhasználói fiókhoz felhasználói név és jelszó révén van bebiztosítva. A vásárló köteles a titoktartásra, ami a felhasználói fiókja elérhetéséhez szükséges információkat illeti.
 4. A vásárlónak nincs joga lehetővé tenni harmadik személyeknek a felhasználói fiókja használatát.
 5. Az eladó megszüntetheti a vásárló felhasználói fiókját abban az esetben, ha a vásárló több mint 12 hónapig nem használja a felhasználói fiókját, vagy abban az esetben, ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésben foglaltatott kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket).
 6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem kell, hogy folyamatosan elérhető legyen, tekintetbe véve főleg az eladó hardwar és softwar felszerelésének a szükséges karbantartását, esetleg harmadik személyek hardwar és softwar felszerelésének a szükséges karbantartását.

III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. Az online kereskedelmi felületen feltüntetett összes áru bemutatása informatív jelleggel bír és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni erre az árura.
 2. Az online kereskedelmi felület információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes termékek árának feltüntetését euróban. Minden kezelési költséget és az árfolyam által keletkezett különbözetet a fizetett és számlázott összeg között a vásárló köteles téríteni. A termékek ára mindaddig érvényes, amíg megjelennek az online kereskedelmi felületen. Ezzel a rendelkezéssel nincs korlátozva a lehetőség arra, hogy az eladó egyéni megegyezési feltételek mellett kössön adásvételi szerződést.
 1. Az online kereskedelmi felület információkat tartalmaz a csomagolással és kiszállítással kapcsolatos költségekről is Csehországon belül és Csehországon kívül.
 2. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a megrendelői lapot az online kereskedelmi felületen. A megrendelői lap a következő információkat tartalmazza:
  a) a megrendelt termékeket (a kiválasztott terméket a vásárló „beteszi” az online kereskedelmi terület elektronikus bevásárló kosarába),
  b) az áru vételi árának a fizetési módját, a megrendelt áru kért kiszállítási módját illető adatokat és
  c) információkat az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről (továbbiakban csak együtt, mint „megrendelés”).
 3. Mielőtt a vásárló továbbítja a megrendelést az eladónak, lehetősége van ellenőrizni és módosítani az adatokat, amelyeket a vásárló betett a megrendelésbe, valamint lehetősége van a vásárlónak arra is, hogy megkeresse és kijavítsa azokat a hibákat, melyek a megrendelésbe történő adatbevitel során keletkeztek. A megrendelést a vásárló az eladónak a „Submit“ feliratra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat az eladó valósnak tekinti.
 4. Ha a vásárló fogyasztó, az eladó azonnal elektronikusan visszaigazolja a megrendelés átvételét a vásárlónak, a vásárló elektronikus postázási címére, melyet a felhasználói felületén vagy a megrendelésben adott meg (továbbiakban csak „a vásárló elektronikus címe“).
 5. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételi ár értéke, a várható kiszállítási költségek) mindig jogosult arra, hogy kérje a vásárlótól a megrendelés megerősítését (pl. írásban vagy telefonon).
 6. A szerződési kapcsolat az eladó és vásárló között, aki fogyasztó, a megrendelés átvételének visszaigazolása után jön létre, melyet az eladó elektronikus postával küld el a vásárlónak az Ő elektronikus postázási címére. A szerződési kapcsolat az eladó és vásárló között, aki vállalkozó, a vásárló megrendelésének elküldése és az eladó által megtörtént átvétele után jön létre.
 7. A vásárló beleegyezik a távközlési eszközök használatával az adásvételi szerződés megkötésénél. A vásárló felmerülő költségeit az adásvételi szerződés megkötésénél, melyek a távközlési eszközök használata kapcsán keletkeztek (internet hozzáféréssel, telefonbeszélgetéssel kapcsolatos költségek), a vásárló maga téríti, miközben ezek a költségek nem térnek el az általános tarifáktól.

IV. ÁRU ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A vásárló az adásvételi szerződés szerint az áru árát és a kiszállítással kapcsolatos költségeket az eladónak készpénz nélküli fizetéssel, bankkártyával téríti.
 2. A vételi árral együtt a vásárló köteles kifizetni az eladónak a csomagolással és kiszállítással kapcsolatos költségeket a megegyezett összegben. Ha kifejezetten nincs másként feltüntetve, a vételár alatt a kiszállítással kapcsolatos költségek is értendőek.
 3. Az eladónak jogában áll kérni a teljes vételi ár térítését még az áru kiszállítása előtt a vásárlónak.
 1. A vásárló kötelezettsége a vételi ár kifizetését illetően, abban a pillanatban teljesítve van, amint jóvá van írva a megfelelő összeg az eladó számláján.
 2. Az eladó által nyújtott esetleges kedvezményeket az áru árából a vásárló nem kombinálhatja.
 3. Ha a kereskedelmi kapcsolatban megszokott, vagy ha a kötelező általános jogi szabályok írják elő, az eladó az adásvételi szerződés alapján történő fizetésekről számlát állít ki a vásárló részére. Az eladó áfa fizető. A számlát az eladó a vásárló részére elektronikus formában állítja ki és küldi el a vásárló által megadott elektronikus címre. A számlán azon államok polgárainak, ahol az EURÓTÓL eltérő fizetési pénznem van, fel lesz tüntetve az átszámítás EURÓRÓL az adott pénznemre az adott állam Nemzeti Bankjának a középárfolyama szerint. Ha online nem elérhető ez az árfolyam, bármely kereskedelmi bank középárfolyama lesz felhasználva.

V. VISSZALÉPÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

 1. A vásárló tudomásul veszi, hogy többek között nem lehet visszalépni az adásvételi szerződéstől annak az árunak a kiszállítását illetően, ami a vásárló kívánsága szerint volt összeállítva vagy személyesen neki, továbbá olyan áru kiszállítását illetően, ami gyorsan romlandó. Olyan árut illetően is, amely a kiszállítás után visszafordíthatatlanul össze volt keverve más áruval, és olyan árut illetően, ami lezárt csomagolásban volt kiszállítva, melyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet ezeket visszaküldeni.
 2. Ha nem az üzleti feltételek V. cikkelyének az 1. pontjában szereplő esetről van szó vagy más esetről, ahol nem lehet az adásvételi szerződéstől visszalépni, akkor a vásárlónak, aki fogyasztó, joga van visszalépni az adásvételi szerződéstől tizennégy (14) napon belül az áru átvételétől számítva. Miközben abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben több fajta termék szerepel, vagy több tételben van kiszállítva, ez a határidő az utolsó kiszállított termék átvételétől számítódik. Az adásvételi szerződéstől való visszalépési szándékot az előző mondatban említett határidő alatt kell elküldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való visszalépéshez a vásárló, aki fogyasztó, használhatja az eladó által nyújtott minta űrlapot, mely az üzleti feltételek csatolmányát képezi. A vásárlónak az adásvételi szerződéstől való visszalépési szándékát írásban kell elküldeni, mégpedig az eladó telephelyének címére: H2 Europe s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, Csehország.
 3. Ha az adásvételi szerződéstől való visszalépés az üzleti feltételek V. cikkelyének 2. pontja szerint történik, az adásvételi szerződés teljességében semmisnek minősül. Az árut a visszalépéstől számítva tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a vásárló lép vissza az adásvételi szerződéstől, az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vásárló álja abban az esetben is, ha az árut a természetétől függően nem lehet a megszokott postai úton visszaküldeni az eladónak.
 4. Ha az adásvételi szerződéstől való visszalépés az üzleti feltételek V. cikkelyének 2. pontja szerint történik, az eladó köteles visszatéríteni a vásárlótól átvett pénzösszeget tizennégy (14) napon belül az adásvételi szerződéstől való visszalépés napjától számítva, mégpedig ugyan olyan módon, amilyen módon az eladó átvette a vásárlótól. Az eladó jogosult a vásárló által teljesített kötelezettséget az áru visszaadásánál vagy más módon rendezni, ha a vásárló egyet ért ezzel és nem keletkeznek neki további költségek. Ha a vásárló lép vissza az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszatéríteni a vásárlónak a pénzösszeget addig, amíg a vásárló vissza nem küldi neki az árut.
 1. Az árun keletkezett kár miatti követelését az eladó jogosult egyoldalúan leszámítani a vásárlónak visszajáró vételi árból.
 2. Az eladónak jogában áll visszalépni az adásvételi szerződéstől bármikor, amíg a vásárló át nem veszi az árut. Ebben az esetben az eladó visszatéríti a vásárlónak a vételi árat felesleges késlekedés nélkül, átutalással a vásárló által megadott számlaszámra.
 3. Ha az áruval együtt a vásárló ajándékot is kap, az ajándékozási szerződés az eladó és vásárló között azzal a felbontási feltétellel van megkötve, hogy ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés elveszíti az érvényességét az ilyen ajándékot illetően, és a vásárló köteles az áruval együtt a kapott ajándékot is visszaküldeni az eladónak vagy kifizetni a vételi árát.

VI. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

 1. A megrendelésben szereplő áru, amely az eladó által átvett időpontban van az eladó ráktárán, azonnal ki lesz szállítva a vásárlónak, de legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, hogy az eladó átvette az árumegrendelést.
 2. A megrendelésben szereplő áru, amely az eladó által átvett időpontban nincs az eladó ráktárán, amint lehet, ki lesz szállítva a vásárlónak, de legkésőbb 30 napon belül attól a naptól számítva, hogy az áru megérkezett az eladó raktárába.
 3. Az információkat az áru kiszállítási időpontjáról és a raktáron lévő elérhetőségéről az eladó a vásárló kérésére a vásárló által megadott elektronikus címre küldi el.
 4. Abban az esetben, ha külön megállapodás létezik a kiszállítás módját illetően a vásárló egyéni igényei szerint, a vásárló vállalja a rizikót és az esetleges utólagos költségeket, melyek ezen kiszállítási mód kapcsát keletkeznek.
 5. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut kiszállítani a megrendelésben a vásárló által feltüntetett címre, a vásárló köteles a kiszállítást követően átvenni az árut.
 6. Abban az esetben, ha a vásárló miatt ismételten ki kell szállítani az árut vagy más módon kell kiszállítani, mint ahogy a megrendelésben fel volt tüntetve, a vásárló köteles megtéríteni az ismételt kiszállítás kapcsán felmerülő költségeket, illetve más kiszállítási móddal kapcsolatos költségeket.
 7. Az áru átvételekor a kiszállítótól a vásárló köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és bármilyen károsodás esetén ezt haladéktalanul közölni a kiszállítóval. Ha a csomagolás károsodásának mértéke arra utal, hogy jogtalanul belenyúltak a csomagba, a vásárlónak nem kell a szállítótól átvennie a csomagot.
 8. A csomag károsodását illetően az áru átvétele után a felelősség a vásárlóé.

VII. JOGOK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

 1. Az eladó felelős azért, hogy az áru hibátlanul ki lett szállítva, tehát a megegyezett mennyiségben, minőségben, kiszerelésben és jogi hibák nélkül. Ha a minőség és a kiszerelés nincs leegyezve, az eladó az árut olyan minőségben és kiszerelésben küldi ki, ami megfelel az adásvételi szerződésben szereplő célnak; a szokásos célnak. Hibának számít az is, ha más terméket szállítanak ki.
 2. Ha az eladó nyilatkozata vagy az átvételi bizonylat igazolja, hogy az eladó kevesebb árumennyiséget szállított ki, a hiányzó termékekre nem vonatkoznak a hibákról szóló rendelkezések. Ha az eladó a vásárlónak, aki vállalkozó, több árumennyiséget szállít ki, mint amiben megegyeztek, az adásvételi szerződés a többletmennyiségre is vonatkozik, ha csak a vásárló késedelem nélkül vissza nem utasította.
 3. Az eladó felelőséggel tartozik a vásárló felé, aki fogyasztó, hogy az áru hibátlanul lett kiszállítva. Tehát feltételezhető, hogy abban az időben, amikor a vásárló átvette az árut:
  1. a)  az áru azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megegyeztek, ha nincs megegyezés, akkor olyan tulajdonságai vannak, melyeket az eladó vagy gyártó leírt, vagy amelyeket a vásárló elvárt az áru jellegét tekintve és az általuk közzétett reklám alapján,
  2. b)  az áru megfelel annak a célnak, amit az eladó feltüntet a használatával kapcsolatban, vagy amire általában ezt a típusú árut használják,
  3. c)  az áru minősége és kiszerelése megegyezik az előzetes mintával, ha a minőség és kiszerelés egy előzetes minta alapján volt leegyezve,
  4. d)  az árunak megfelelő a mennyisége, mértéke és súlya,
  5. e)  az áru megfelel a jogi előírások követelményeinek.
 1. A veszélyesen hathat a vásárlóra, akkor is, ha ezek a hibák csak később mutatkoznak. A vásárló jogai olyan később keletkezett hibák esetében is érvényesülnek, melyeket az eladó a kötelességének elmulasztásával okozott. A hibák az átvételtől számított hat hónapon belül kifogásolhatóak.
 2. A vásárló, aki fogyasztó, érvényesítheti a keletkezett hiba miatti jogait abban az esetben, ha a hiba az árunál az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jelentkezik.
 3. Amint a vásárló észleli a hibát, haladéktalanul jelenti ezt az eladónak. A reklamáció időpontjának az számít, amikor az eladó átvette a vásárlótól a reklamációra szánt árut. Ha a vásárló kifogásolása jogos a hibát illetően, nem telik a hibás teljesítés miatt érvényesíthető jogainak határideje addig, amíg a vásárló nem tudja a hibás terméket használni.
 4. A vásárló a hibás teljesítésből származó jogait az eladó telephelyének címén érvényesítheti, ahol lehetséges a reklamáció átvétele az árusított árut tekintve, esetleg a vállalkozás székhelyén is. A vásárlónak fel kell tüntetni a hiba elhárításának módját már a hiba bejelentésénél. A kiválasztott opciót a vásárló nem változtathatja meg az eladó beleegyezése nélkül.
 5. Ha a hiba elhárítható, a vásárló vagy kérheti annak a pótlását, ami hiányzik, vagy új hibátlan áru kiszállítását, vagy arányos kedvezményt a vételi árból. Ha a hibát nem lehet elhárítani és ez miatt nem lehet rendesen használni az árut, a vásárló arányos kedvezményt kérhet a vételi árból, vagy visszaléphet az adásvételi szerződéstől. A vásárló jogosult a költségeinek kompenzálására, melyek a jogai érvényesítése során keletkeztek. vásárló jogai a hibás teljesítésből kifolyólag olyan hibákon alapszanak, melyek
 1. Ha a vásárló nem érvényesíti a jogát az arányos kedvezményre a vételi árból, vagy nem lép vissza az adásvételi szerződéstől, az eladó kiszállíthatja azt, ami hiányzik vagy elháríthatja a hibát.
 2. Ha az eladó nem hárítja el a hibát időben vagy elutasítja a hiba elhárítását, a vásárló kedvezményt kérhet a vételi árból vagy visszaléphet az adásvételi szerződéstől.
 3. Az új áru kiszállítása esetén a vásárló visszaküldi az eladónak az előzőleg kiszállított árut az eladó költségére.
 4. A vásárló nem érvényesítheti a hibás teljesítésből származó jogait olyan hiba esetében, amit kellő figyelem mellett már a szerződés megkötésénél észre kellet vennie. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó kimondottan biztosítja arról, hogy az áru hibátlan vagy ravaszul elrejti a hibát.
 5. Ha a vásárló, aki vállalkozó, nem jelenti haladéktalanul a hibát az után, hogy azt kellő ellenőrzés és figyelem révén észlelte, a hibás teljesítésből származó jogait a bíróság nem ismeri el. Ha rejtett hibáról van szó, ugyan az érvényes, ha nem volt haladéktalanul bejelentve az után, hogy a vásárló azt kellő figyelem révén észlelte, de nem később, mint két éven belül az áru leadásától számítva.

VIII. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 1. Az áru akkor válik a vásárló tulajdonává, ha kifizette az áru teljes vételi árát és átvette azt.
 2. Az eladót nem kötelezik semmilyen viselkedési kódexek a vásárlóval való kapcsolatát illetően.
 3. A fogyasztók panaszainak bíróságon kívüli intézését az eladó az következő elektronikus címen keresztül bonyolítja: info@h2europe.company. A vásárló panaszának kezeléséről szóló információkat az eladó a vásárló elektronikus címére küldi el.
 4. Az eladó vállalkozási engedély alapján jogosult az árueladásra. A kereskedelmi felügyeletet a hatáskörén belül a felelős Engedélyezési Hivatal végzi. Az adatvédelem területén a felügyeletet az Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott körben többek között a 634/1992 Sb. számú fogyasztóvédelmi törvény betartását is felügyeli, a jövőbeni módosításokkal.
 5. A vásárló ezzel magára vállalja a körülmények változásának veszélyét és nem kérheti a szerződés újratárgyalását, ha olyan jelentős változások állnak be a körülményekben, hogy a változás a felek jogaiban és kötelezettségeiben különösen nagymértékű aránytalanságot eredményez valamelyik fél számára, vagy a teljesítés költségeinek aránytalan növekedését, vagy a teljesítés tárgyának értékének az aránytalan csökkenését.

IX. ADATVÉDELEM

1. A vásárló beleegyezik a felsorolt adatai feldolgozásával/kezelésével: keresztnév és vezetéknév, lakcím, cégjegyzékszám, EU adószám, születési dátum, elektronikus postázási cím, telefonszám és további más adat, melyet az eladónak megad (továbbiakban mind együttesen csak, mint „személyes adatok“).

 1. A vásárló beleegyezik a személyes adatai feldolgozásával/kezelésével az eladó által, mégpedig az adásvételi szerződésben felmerülő jogok és kötelezettségek teljesítésének céljából és a felhasználói fiók működtetésének céljából. Ha a vásárló nem választ más lehetőséget, beleegyezik a személyes adatai feldolgozásával/kezelésével az eladó által küldött információk és üzleti jellegű értesítések kiküldése céljából is. A beleegyezés a személyes adatok feldolgozására/kezelésére ennek a cikkelynek a teljes terjedelme alapján nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.
 2. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációnál, a felhasználói fiókjában, az online kereskedelmi felületen végrehajtott rendelésben) pontosan és valósan feltüntetni, és köteles haladéktalanul értesíteni az eladót a személyes adataiban történő változásokról.
 3. A vásárló személyes adatainak a feldolgozásával/kezelésével az eladó megbízhat egy harmadik személyt, mint adatfeldolgozót. Az árut kiszállító személyeken kívül az eladó nem adja ki harmadik személynek a vásárló személyes adatait a beleegyezése nélkül.
 4. A személyes adatokat meghatározatlan ideig kezelik. A személyes adatok elektronikus formában lesznek feldolgozva/kezelve automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon.
 5. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy felvilágosították arról, hogy önként adja meg a személyes adatait.
 6. Abban az esetben, ha a vásárló úgy véli, hogy az eladó vagy adatfeldolgozó által végrehajtott személyes adatok feldolgozása/kezelése nem felel meg az előírásoknak, ami a vásárló magánéletének védelmét illeti, vagy nem felel meg az adatvédelmi törvényben foglaltatottaknak, ha a személyes adatok nem a megadott célból vannak feldolgozva/kezelve, a vásárló:
  1. a)  magyarázatot kérhet az eladótól vagy adatfeldolgozótól,
  2. b)  kérheti, hogy az eladó vagy adatfeldolgozó szüntesse meg az így keletkezett állapotot.
 7. Ha a vásárló információkat kér a személyes adatai feldolgozásával/kezelésével kapcsolatban, az eladó köteles ezeket az információkat átadni. Az eladónak jogában áll az előbbi mondat alapján történő információ átadásért megfelelő költségtérítést kérni, amely nem haladja meg az információnyújtás közben keletkezett elkerülhetetlen költségeket.

X. ÜZLETI JELLEGŰ ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

 1. A vásárló beleegyezését adja az áruval, szolgáltatásokkal vagy az eladó cégével kapcsolatos információk küldésére a megadott elektronikus címére és továbbá beleegyezik, hogy az eladó üzleti jellegű értesítéseket küldjön a vásárló megadott elektronikus címére.
 2. A vásárló engedélyezi az úgynevezett cookie-k tárolását a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás úgy végrehajtható és az adásvételi szerződésben szereplő kötelezettségeit az eladó úgy tudja teljesíteni, hogy nem tárolódnak a vásárló számítógépén az úgynevezett cookie-k, az előző mondatban feltüntetett engedélyezést a vásárló bármikor visszavonhatja.

XI. KÉZBESÍTÉS1. A kézbesítés a vásárló részére a felhasználói fiókjában megadott elektronikus postázási címre történhet, illetve a rendelésben megadott vagy más elektronikus postázási címre, melyet a vásárló az eladóval folytatott kommunikáció alatt használt.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Ha az adásvételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek abban állapodnak meg, hogy a cseh jogszabályok szerint fognak eljárni. Ezzel nincsenek megsértve a fogyasztó jogai, melyek a kötelező általános jogszabályokból erednek.
 2. Ha az üzleti jogszabály bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyak lépnek, melyek értelmezése minél inkább megközelíti az érvénytelen rendelkezést. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződésben vagy üzleti feltételekben végrehajtott módosítások és bővítések írásban történhetnek.
 3. Az adásvételi szerződés beleértve az üzleti feltételeket is, az eladónál archiválva van elektronikus formában és nem hozzáférhető.
 4. Az eladó elérhetőségei:
  1. a)  kézbesítési cím: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava
  2. b)  elektronikus postázási cím: info@h2europe.company
  3. c)  Telefon: +420 777 725 728
 5. Az üzleti feltételek csatolmányában az adásvételi szerződéstől való visszalépéshez szükséges minta űrlap található.
 6. Ezen üzleti feltételek 2016.12.1-vel lépnek hatályba és addig a napig érvényesek, amíg nem lesznek közzétéve új üzleti feltételek.

Ostrava, 2016.12.1.

H2 Europe s.r.o.

 

Minta űrlap az üzleti feltételeknek megfelelően, a vásárló adásvételi szerződéstől való visszalépéséhez, aki egyben fogyasztó is

(csak abban az esetben töltse ki ezt az űrlapot és küldje vissza, ha vissza szeretne lépni az adásvételi szerződéstől)

Értesítés az adásvételi szerződéstől való visszalépésről

Címzett: H2 Europe s.r.o.
IČ: 05592887, DIČ: CZ05592887

Székhely: Csehország, Ostrava, V Zátiší 810/1, 709 00

Értésükre adom/adjuk(*), hogy ezennel visszalépek/visszalépünk(*) az adott áruvásárlást(*)/szolgáltatásnyújtást(*) illető szerződéstől

A megrendelés dátuma(*)/az átvétel dátuma(*)

A fogyasztó/fogyasztók keresztneve és vezetékneve

A fogyasztó/fogyasztók címe

A fogyasztó/fogyasztók aláírása

(csak akkor, ha ez az űrlap postai úton, levél formájában van küldve)

Dátum és aláírás: