Studie na lidech

Vodíková terapie

Proč stárneme? Proč jsme nemocní? Jednou z hlavních příčin je takzvaný „oxidační stres“. Hlavním zdrojem oxidačního stresu jsou volné radikály. Velké množství volných kyslíkových radikálů vzniká v mitochondriích. Co se za tímto názvem skrývá? Pro nás je důležité jedno: už dlouho víme, že akutní oxidační stres způsobuje vážné poškození tkání a stane-li se trvalým, je jednou z hlavních příčin mnoha […]

Studie na lidech

Vodíková voda zpomaluje růst buněk karcinomu v lidském jazyku

Vodík rozpuštěný ve vodě (HD-voda), nebo nanokoloidní platina (Pt-nc) byly předpokládány jako nové terapeutické činidla pro oxidační onemocnění související se stresem. S ohledem na to, že je velmi málo známo o účincích při jejich kombinaci na rakovinu, zabývá se jimi tato studie. HD-voda se připraví mikroporézní plyn probubláváním, je doplněna Pt-nc, skládá z 0,003 až 1 […]

Studie na lidech

Obsah vodíku v dechu při konzumaci vodíkové vody

Tato studie srovnávala, jak a do jaké míry požití vodíkové vody a mléka zvýší obsah vodíku v dechu u dospělých. Pět osob bez specifických onemocnění, požilo destilovanou nebo vodíkovou vodu a mléko jako referenční materiál, který z nich by mohl zvýšit obsah vodík v dechu. Měřil se obsah vodíku při výdechu. Požití vodíkové vody rychle […]

Studie na zvířatech

Hyperbarická vodíková terapie: možná léčba rakoviny u myší

Bezsrsté bílé myši s karcinomem spinocelulárních buněk (rakovina kůže) byly vystaveny směsi 2,5 procenta kyslíku a 97,5 procent vodíku při celkovém tlaku 8 atmosfér pro období 2 týdnů, aby se zjistilo, zda se volný radikál rozpadne pod katalyzátorem, jako je vodík, což by mohlo způsobit ústup kožního nádoru. Byl zjištěn výrazný ústup nádorů, což vede k možnosti, že […]

Studie na zvířatech

Vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice u myší

V nedávných studiích bylo zjištěno, že molekulární vodík selektivně snižuje hladiny hydroxylových radikálů in vitro a působí terapeuticky na antioxidační aktivitu v modelu krysí střední mozkové tepny. Cílem této studie bylo zjistit vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice (BCCAO) u myší. Samčí myši C57BL/6J byly podrobeny přechodné BCCAO s beztraumatickým aneuryzmem. Myši byly rozděleny do […]

Studie na zvířatech

Voda bohatá na vodík snižuje hladinu LDL cholesterolu a zlepšuje funkci HDL

Autoři zjistili, že vodík (dihydrogen, H2) má blahodárné účinky při snižování lipidů při vysokotučné dietě u syrských zlatých křečků. Cílem této studie bylo charakterizovat účinky H2 ve vodě (,9-1,0l / den) na obsah, složení a biologické aktivity sérových lipoproteinů na 20 pacientech s potenciálním metabolickým syndromem. Analýza séra ukázala, že spotřeba H2 – ve vodě […]

Studie na zvířatech

Ochranné účinky vodíku při diabetické retinopatii u potkanů

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích a také významně přispívá ke vzniku slepoty u starších lidí. Tato studie je zaměřena na posouzení ochranného účinku fyziologického roztoku vodíku u diabetické retinopatie u diabetických potkanů indukovaných streptozotocinem. Sprague-Dawley krysí samci byli rozděleni do 3 skupin následujícím způsobem: (1) nediabetická kontrolní skupina (kontrola bez DM); (2) diabetická kontrolní skupina (kontrola DM); a (3) diabetické potkanů, kteří dostávali vodíkovou terapii (DM H (2)fyziologický roztok). Potkanům v DM skupině vodíkového fyziologického roztoku byl injekčně vpraven do oblasti pobřišnice vodíkový roztok nasyceného chloridu sodného (5 ml / kg) denně po dobu 4 týdnů. Sítnicová cévnípermeabilita byla hodnocena měřením Evans blue úniku do sítnice. Odumírání sítnice bylo hodnoceno speciálním ipostupy. Tloušťka sítnice byla pozorována barvením hematoxylinem a eosinem. Výsledky ukázaly, že léčbavodíkovým fyziologickým roztokem by mohla snížit aktivitu kaspázy, snížit apoptózu sítnice, a vaskulární permeabilitu. Vodíkový fyziologický roztok by také mohl výrazně zmírnit retinální ztluštění parenchym, […]

Studie na zvířatech

Vodík chrání myši před lymfomem (zvětšení) brzlíku indukovaném radiací

Ionizujícího záření (IZ) je dobře známý karcinogen, avšak mechanismus záření vyvolávající lymfom brzlíku není dobře známa. Kromě toho, snadné a efektivní způsoby pro ochranu myší před zářenímindukoující lymfom brzlíku je stále neznámý. Atom vodíku, nebo H (2), je zřídka považována za důležité činidlo pro lékařské použití, zejména jako terapeutický plyn. Zde v této studii jsme zjistili, žeH (2) chrání myši před lymfomem (zvětšení) brzlíku indukovaném radiací u BALB / c myší.   Studii v angličtině naleznete ZDE Zhao L, Zhou C, Zhang J, Gao F, Li B, Chuai Y, et al. Hydrogen protects mice from radiation induced thymic lymphoma in BALB/c mice. Int J Biol Sci. 2011 […]

Studie na zvířatech

Vdechování vodíku zlepšuje funkční výsledky po srdeční zástavě

Všechny klinické a biologické projevy související se syndromem srdeční zástavy jsou připisoványischemicko-reperfuznímu poškození různých orgánů, včetně mozku a srdce. Molekulární vodík (H (2)), má potenciál jako nový antioxidant. Tato studie testovala hypotézu, že inhalace plynného vodíku na začátku kardiopulmonální resuscitace (CPR) by mohlo zlepšit stav po zástavě. U potkanů byla iniciována fibrilace komor transkutánní epikardiální elektrickou stimulací​. Po 5 minutách následné zástavy, potkani byli náhodně rozděleni do 1 až 4 experimentálních skupin začínající resuscitací: mechanické ventilace (MV) s 2% N (2) a 98% O (2) pod normotermii (37 ° C) , kontrolní skupina; MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod normotermii; MV s 2% (N 2) a 98% O (2) Podle terapeutické hypotermie (TH), 33 ° C; a MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod TH. Inhalace smíšeného plynu a TH pokračovala až do 2 hodin po návratu spontánního oběhu (ROSC). Vodíkový  plyn k inhalaci přineslo větší […]

Studie na zvířatech

Vodík tlumí neuropatické bolesti

Určitě už jistě víte, že se stále rozšiřuj počet onemocnění cukrovkou. A víte co je mimo jiné s cukrovkou hodně spojeno? Neuropatie. Pojďme si o tom něco říct. Diabetická neuropatie – je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde […]