Uncategorized

Aktuální pokroky ve studiích o aplikaci molekulárního vodíku při sepsi

Jedna z novějších studií o molekulárním vodíku, publikovaná v roce 2019, zkoumá možnosti aplikace molekulárního vodíku při sepsi. Sepse je syndrom skládajíci se z řady život ohrožujících orgánových dysfunkcí zapříčiněných špatně přizpůsobenou reakcí těla na infekci bez účinné léčby. Molekulární vodík je novým typem antioxidantu se silnou schopností neutralizovat volné radikály, která se ukazuje být efektivní […]