Studie na zvířatech

Molekulární vodík efektivně hojí rohovku

Molekulární vodík efektivně hojí rohovku po jejím alkalickém poleptání tím, že potlačuje oxidační stres, redukuje buněčnou apoptózu, snižuje rozvoj zánětu v předním očním segmentu a zabraňuje vaskularizaci rohovky.

Alkalické poleptání předního segmentu oka vyvolá v tkáních oxidační stres, neboť dochází k vyčerpání kapacity přítomných antioxidačních mechanismů. Vzniká nerovnováha mezi oxidanty a antioxidanty, na kterou velmi rychle navazuje nerovnováha mezi proteázami a jejich inhibitory. Tento stav vede ke vzniku nadměrného zánětu. Aplikace molekulárního vodíku obsaženého v roztoku na povrch poraněného oka časně po jeho poškození působí antioxidačně a ve svém důsledku snižuje zánět a urychluje hojení.

Publikace:
Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Čejková, J.: (2017) Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:8906027. doi: 10.1155/2017/8906027. Epub 2017 Mar 16.

Hojení králičího oka po alkalickém poleptání po aplikaci pufru a pufru s molekulárním vodíkem (H 2). Rohovka oka hojeného H2 je na konci experimentu (20. den) transparentní, bez neovaskularizace. Aplikace H2 významně snížila expresi vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), který je charakteristický pro neovaskularizaci.

image description

 

image description