Co je molekulární vodík?

Molekulární vodík je vodík ve fázi svého zrodu. Jedná se o čistou molekulu vodíku, která v daném
místě a čase vznikla a jako taková má schopnost se ihned navazovat s dalšími látkami. V případě
lidského těla s látkami, které potenciálně mohou tělu škodit. Vzniká tak tekutina, kterou naše tělo
prostřednictvím vylučovacích orgánů odvádí z organismu ven. Unikátnost molekul vodíku spočívá v
tom, že vzhledem k jejich velikosti jsou schopny pronikat bez jakýchkoli zábran do jednotlivých částí
organismu, kde mohou konat svou funkci.