Proč uvádíme hodnoty vodíku v jednotkách ml a neuvádíme je v jednotkách ppm?

ppm – parts per milion, částí na milión je jednotka koncentrace, je shodná s mg/kg, jeden kilogram
má milion miligramů a tedy 1ppm = 1 mg/kg, 1ppm= 1mg/ litr
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million)
Podle této definice vyplývá, že uvádět na produktu hodnotu vodíku v ppm bez udání objemu látky v
kterém měření proběhlo je matoucí a je také důvodem, proč uvádíme výsledek vodíku v jednotkách
ml podložený testem z akreditované laboratoře.
Příklad: Předpokládejme, že provádíme měření ppm ve třech městech: Praha, Brno, Bratislava i za
předpokladu dodržení stejného objemu vody (1 litr) ve všech případech, naměřené hodnoty budou
zcela rozdílné. Důvodem je rozdílná kvalita vody ve vybraných oblastech. Výsledné měření je pak
zcela irelevantní.

Translate (Google) »