Proč uvádíme hodnoty vodíku v jednotkách ml a neuvádíme je v jednotkách ppm?

ppm – parts per milion, částí na milión je jednotka koncentrace, je shodná s mg/kg, jeden kilogram
má milion miligramů a tedy 1ppm = 1 mg/kg, 1ppm= 1mg/ litr
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million)
Podle této definice vyplývá, že uvádět na produktu hodnotu vodíku v ppm bez udání objemu látky v
kterém měření proběhlo je matoucí a je také důvodem, proč uvádíme výsledek vodíku v jednotkách
ml podložený testem z akreditované laboratoře.
Příklad: Předpokládejme, že provádíme měření ppm ve třech městech: Praha, Brno, Bratislava i za
předpokladu dodržení stejného objemu vody (1 litr) ve všech případech, naměřené hodnoty budou
zcela rozdílné. Důvodem je rozdílná kvalita vody ve vybraných oblastech. Výsledné měření je pak
zcela irelevantní.