Proč nehovoříme o hodnotě vodíku v jednotkách ORP?

ORP – oxidačně redukční potenciál, redox potenciál
Definice převzatá z normy: Oxidačně redukční potenciál je elektrodový potenciál, který je mírou
schopnosti oxidovaných forem látek přítomných ve vodě přijmout elektron a schopnosti
redukovaných forem látek přítomných ve vodě elektron odštěpit.
 
Vysoké hodnoty ORP lze dosáhnout různě, například vysokou koncentrací vitamínu C, nebo také
způsobem prezentovaným na příkladu níže, a to bez toho, aby v měřeném vzorku byl přítomen vodík.
Hodnotu ORP uvádět ve vztahu k měření vodíku je tedy velmi diskutabilní.
 
Příklad: Běžná chlorovaná pitná voda má hodnotu ORP v rozsahu 100 až 500 mV, voda z podzemních
vrtů bez přístupu kyslíku má ORP -500 až 250 mV. Interpretovat výsledky měření ORP je poměrně
obtížné a nedají se z něj vyvozovat nějaké jednoznačné závěry typu voda s ORP 100 mV je lepší
(zdravější) než voda s ORP 350 mV.