Kdy mi budou vyplaceny provize?

Nárok na přičtení provize vzniká až po zaplacení objednávky zákazníka, který si u nás objednal na
základě Vašeho doporučení. V případě platby na dobírku či převodem je třeba brát v úvahu, že mezi
odesláním objednávky a její úhradou může uplynout několik dní. Některé druhy provizí jsou
vypláceny týdně (např. zákaznické), jiné měsíčně. V případě týdně vyplácených provizí to znamená, že odměna bude na Váš účet připsána následující týden po uhrazení objednávky. Podobně to funguje u
měsíčních provizí, kde se však vyžaduje i splnění dalších podmínek. Po odeslání žádosti o výplatu provizí prostřednictvím obchodní kanceláře partnera, vyplatí společnost H2 Europe obchodnímu partnerovi provize na bankovní účet uvedený v žádosti o výplatu provizí, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla žádost odeslána. Podrobné informace o všech
podmínkách vyplácení a jednotlivých druzích provizí naleznete v obchodním plánu H2 Europe.